Έργο Επιστημονικής Εταιρείας

Ετος ίδρυσης – Σκοπός Επιστημονικής Εταιρείας

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε στο 1987 στην Αθήνα με σκοπό τη μελέτη, προβολή της ζωής και του έργου του Ρήγα Βελεστινλή καθώς και της γενέτειράς του,  του Βελεστίνου και των αρχαίων Φερών. Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών διοργανώνει Διεθνή Συνέδρια και εκδίδει τα έργα του Ρήγα καθώς επίσης και μελέτες ειδικών επιστημόνων.

Διοργάνωση των Διεθνών Συνεδρίων «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Διεθνές Συνέδριο για τον Ρήγα Βελεστινλή δεν είχε διοργανωθεί κατά το παρελθόν πριν από το 1986. Τότε διοργανώθηκε το Α’ Συνέδριο, το οποίο πράγματι αποτέλεσε αφετηρία για την εν συνεχεία πρόοδο των μελετών για τον Ρήγα. Εχουν διοργανωθεί  στο Βελεστίνο έξι διεθνή Συνέδρια: Α΄ 1986, Β΄ 1992, Γ΄ 1997, Δ’ 2003, Ε’ 2007, ΣΤ’ 2012 με συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα τις Βαλκανικές και άλλες χώρες. Έχουν γίνει 250 ανακοινώσεις για τον Ρήγα και τη γενέτειρά του, που περιέχονται στα Πρακτικά με τίτλο ΥΠΕΡΕΙΑ  Τον Οκτώβριο του 2017  διοργανώνεται το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο με συμμετοχή εκατό περίπου συνέδρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διόρθωση των Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας

Με την προσκόμιση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας διορθώσαμε το ανιστόρητο λάθος που αναγράφονταν στα Σχολικά βιβλία Ιστορίας, πως τάχα το πραγματικό όνομα του Ρήγα ήταν «Αντώνιος Κυριαζής». Κατ’ αυτόν τον τρόπο διορθώθηκε το λάθος αυτό στα Σχολικά βιβλία Ιστορίας ΣΤ΄ Τάξεως Δημοτικού, Α΄ και Β΄ Λυκείου.  Παράλληλα κυκλοφορήσαμε και σχετική μελέτη με τίτλο «΄Ονομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», όπου τεκμηριώνονται τα σχετικά με το πραγματικό όνομα του εθνεγέρτη «Ρήγας Βελεστινλής».

Τεκμηρίωση της καταγωγής του Ρήγα από το Βελεστίνο

Με τη διερεύνηση του έργου του Ρήγα και άλλων μελετών τεκμηριώσαμε στην προαναφερθείσα μελέτη τη ντόπια από το Βελεστίνο καταγωγή του Ρήγα.

Άλλες Δραστηριότητες

Μνημείο «Βουλής Θετταλομαγνησίας, Βελεστίνο 11 Μαϊου 1821»    

Στο Βελεστίνο συγκλήθηκε στις 11 Μαϊου 1821 προς τιμήν του Ρήγα η Συνέλευση των επαναστατών του Πηλίου και της Μαγνησίας υπό την προεδρία του Ανθίμου Γαζή και του Φιλίππου Ιωάννου. Η συνέλευση αυτή αποκλήθηκε «Βουλή Θετταλομαγνησίας». Το ιστορικό αυτό γεγονός τιμήσαμε με Μνημείο που στήθηκε στο Βελεστίνο το 2000 σε συνεργασία με τον τότε Δήμο Φερών.

Πολεμικά ορύγματα μάχης του Βελεστίνου 1897    

Τα πολεμικά ορύγματα, που έχουν εντοπισθεί στις υπώρειες της Μαλούκας, στον χώρο όπου είχαν διεξαχθεί οι νικηφόρες μάχες του Βελεστίνου του 1897 με ηγέτη τον bets in nigeria συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Σμολένσκη, προτείναμε στην Ε΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων να ανακηρυχθούν ως διατηρητέοι Ιστορικοί χώροι .

Ανακήρυξη ως επιτίμου Εταίρου του ιστορικού C. M. Woodhouse    

Με την ευκαιρία της έκδοσης κατά το 1995 του βιβλίου του ‘Αγγλου ιστορικού C. M. Woodhouse, «Rhigas Velestinlis. The Proto-Martyr of the Greek Revolution», η Επιστημονική μας Εταιρεία τον ανακήρυξε επίτιμο Εταίρο της το 1996 και διοργάνωσε σχετική τιμητική εκδήλωση. Σημειώνουμε επί πλέον ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί τη μοναδική μετά από εκατό χρόνια μονογραφία για τον Ρήγα στην αγγλική βιβλιογραφία.

Τιμή στον καθηγητή Johhanes Irshmer

Τον Γερμανό καθηγητή Johhanes Irshmer  τίμησε σε ειδική εκδήλωση για το έργο του στα Ελληνικά Γράμματα και την συμμετοχή του στα Συνέδριά μας με ανακοινώσεις για τον Ρήγα Βελεστινλή.

Αρχαιολογικό Μουσείο Βελεστίνου

΄Εχοντας υπ’ όψιν από τα Διεθνή Συνέδριά μας τις ανακοινώσεις για τις αρχαίες Φερές και τα μέχρι τώρα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα προτείναμε εγγράφως από δεκαετία και πλέον στον Δήμο του Βελεστίνου να παραχωρήσει μια έκταση δέκα στρεμμάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού  με σκοπό τη ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βελεστίνο, όπου θα εκτεθούν όλα τα ευρήματα που φυλάσσονται στις αποθήκες των Αρχαιολογικών Μουσείων Αθηνών και Βόλου. Η πρότασή μας έφερε αποτέλεσμα και ήδη ο χώρος έχει παραχωρηθεί ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η σχετική διαδικασία για την τελική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ετος Ρήγα Βελεστινλή κατά το 1998

Δύο χρόνια πριν από το έτος Ρήγας Βελεστινλή με αίτημά μας προκαλέσαμε ειδική σύσκεψη στο υπουργείου Πολιτισμού (21-6-1996), στην οποία καταθέσαμε εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις για τον εορτασμό της επετείου των διακοσίων χρόνων από τον μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα και των επτά συντρόφων του. Τις προτάσεις αυτές τις κυκλοφόρησε και σε ειδικό έντυπο. Η σύσκεψη αυτή και οι γραπτές προτάσεις μας βοήθησαν αρκετά στην προετοιμασία των εκδηλώσεων για τον Ρήγα κατά το 1998.

Κατά το 1998, το έτος ΡΗΓΑ ΕΛΕΣΤΙΝΛΗ η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα συμμετείχε σε Συνέδρια και πολλές εκδηλώσεις. Ακόμη συνέβαλε στην κυκλοφορία με τη μορφή του Ρήγα του γραμματοσήμου και του χαρτονομίσματος των διακοσίων δρχ.

Αυθεντική επανέκδοση της Χάρτας της Ελλάδος

Για πρώτη φορά έγινε από την Επιστημονική μας Εταιρεία η αυθεντική επανέκδοση της  Χάρτας της Ελλάδος, Βιέννη 1797 του Ρήγα Βελεστινλή, που κυκλοφόρησε κατά το 1998. Η καλαίσθητη επανέκδοση, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών,   συμπληρώθηκε με το Ευρετηρίου ονομάτων της Χάρτας και δύο μελέτες: Δημ. Καραμπερόπουλου, «Τα πρότυπα της Χάρτας και νέες έρευνες» και Βάσως Πέννας, «Τα νομίσματα της Χάρτας».

 Τα  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ του Ρήγα στις Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές γλώσσες

Για τη διάδοση της πρωτοπόρου πολιτικής σκέψης του Ρήγα, το Σύνταγμα  και ο Θούριος μεταφράζεται και κυκλοφορεί στις Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχουν εκδοθεί σε 10 γλώσσες κατά σειρά έκδοσης στη Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβική, Αλβανική, Ρωσική, Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική και στη Γερμανική γλώσσα.

Ανδριάντας του Ρήγα  στη Θεσσαλονίκη

Ενισχύουμε την ανέγερση ανδριάντα του Ρήγα στη Θεσσαλονίκη, στον προ του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής χώρου, που αποτελεί και τον μοναδικό ανδριάντα της Βορείου Ελλάδος. Την πρωτοβουλία της ανέγερσης έχει αναλάβει Η Λέσχη Θεσσαλών Θεσσαλονίκης. 

Η Επιστημονική μας Εταιρεία στο διαδίκτυο

Το έργο της Επιστημονικής μας Εταιρείας παρουσιάζεται  σε ειδική θέση στο διαδίκτυο με το διακριτικό όνομα Rhigassociety.gr και επί πλέον θα περιέχονται οι εκδόσεις και οι ειδικές μονογραφίες για τον Ρήγα και τη γενέτειρά του.

Εκδόσεις – ‘Ερευνες

Από το 1991 άρχισε η έκδοση των έργων του Ρήγα με το «Φυσικής απάνθισμα», στο οποίο προστέθηκε και ευρετήριο ονομάτων για να γίνει η έκδοση προσπελάσιμη στους μελετητές. Αργότερα εκδόθηκαν τα Επαναστατικά με το Σύνταγμα του Ρήγα, τα ‘Εγγραφα σύλληψης, ανάκρισης, φυλάκισης και εκτέλεσης του Ρήγα από τα Αρχεία της Βιέννης. Η Χάρτα της Ελλάδος, ο Ηθικός Τρίπους, ο Νέος Ανάχαρσις καθώς και μελέτες ειδικών επιστημόνων. Ολοκληρώθηκαν τα Άπαντα του Ρήγα, για πρώτη φορά ολοκληρωμένα, το 2006 και εκδόθηκαν σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM) το 2007.

Η Επιστημονικής μας Εταιρείας παρουσίασε για των Ρήγα τις τρεις σημαντικότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών:

Α)  Η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία ένα πρότυπο του βιβλίου «Φυσικής απάνθισμα» (1994).

Β)  Οι πρότυποι χάρτες που ο Ρήγας χρησιμοποίησε για την έκδοση της «Χάρτας της Ελλάδος», ήταν ο χάρτης της αρχαίας Ελλάδος του Guil. Delisle και του Rizzi Zannoni (1998).

Γ)  Ο Ρήγας μεταφραστής των «Ολυμπίων» του Μεταστάσιο (2001).

Θούριος του Ρήγα σε ψηφιακό Ρήγα

Εκδώσαμε σε ψηφιακό δίσκο τον Θούριο του Ρήγα  σε πέντε παραδοσιακές παραλλαγές με τη χορωδία «Βυζαντινή Κυψέλη»  υπό τη διεύθυνση του καθηγητού της ελληνικής μουσικής π. Χρήστου Κυριακοπούλου. Η έκδοση εμπλουτίσθηκε και με πέντε προεπαναστατικές μελωδίες. Η έκδοση αυτή παρουσιάσθηκε με μεγάλη επιτυχία στα Ιωάννινα, στο Βόλο, στην Κηφισιά, στο Γαλάτσι και στην Ηλιούπολη.