Επικοινωνία

Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Μιλτιάδου 3, 14562 Κηφισιά, Αθήνα
πρόεδρος : Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Παιδίατρος, Ιστορικός της Ιατρικής
τηλ : 210-8011066
κινητό : 6944304968
www.rhigassociety.gr
email : karamber@otenet.gr