Συνέδρια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας.

21 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας. Ιστορία-Αρχαιολογία Λαογραφία περιοχής Δήμου Ρήγα Φεραίου» Βελεστίνο, 6-8 Οκτωβρίου 2017

Ζ' Συνέδριο, Συνέδρια Read more

Ζ ΄Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 6-8 Οκτωβρίου 2017

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ζ' Συνέδριο, Συνέδρια Read more

ΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ» 2012

ΣΤ’ Διεθνές Συνέδριο «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ (πρόγραμμα Συνεδρίου)» Πρακτικά ΣΤ’ Συνεδρίου Α’ μέρος Πρακτικά ΣΤ’ Συνεδρίου Β’ μέρος  

Συνέδρια Read more

Ε΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ» 2007

Πρακτικά Ε’ Συνεδρίου Α’ μέρος Πρακτικά Ε’ Συνεδρίου Β’ μέρος

Read more

Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ» 2003

Πρόγραμμα Δ’ Συνεδρίου Πρακτικά Δ’ Συνεδρίου

Read more