Άπαντα του Ρήγα

 1. Εισαγωγή στην έκδοση των Απάντων του Ρήγα σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM) το 2007
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 2. Σχολείον των ντελικάτων εραστών Brettone
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 3. Φυσικής Απάνθισμα, φωτοαναστατική επανέκδοση από το πρωτότυπο αντίτυπο
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 4. Ο Ηθικός Τρίπους
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 5. Νέος Ανάχαρσις
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 6. Τα Επαναστατικά, (Επαναστατική προκήρυξη, Τα Δίκαια του Ανθρώπου, Το Σύνταγμα, Ο Θούριος, Υμνος Πατριωτικός)
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 7. Χάρτα της Ελλάδος
 8. Οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797. Νέα στοιχεία – Ευρετήριο – Αυθεντική επανέκδοση. Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF Χάρτης ΒΛΑΧΙΑΣ  Χάρτης ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
 9. Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797, Αθήνα 2006 , ISΒΝ:960-88710-0-Χ
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 10. Παρουσίαση της έκδοσης των Απάντων του Ρήγα από τον καθηγητή κ. Δημήτριο Μπενέκο, Βόλος 26 Μαϊου 2010
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF