Για τον «Νέο Ανάχαρσι» του Ρήγα Βελεστινλή

Για τον «Νέο Ανάχαρσι»του Ρήγα Βελεστινλή

11-4-2016

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Στην έγκριτη εφημερίδα σας «Ταχυδρόμος», 8 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε κείμενο του κ Θωμά Στραβέλη, συγγραφέα-πανεπιστημιακού, με τίτλο «Μια άγνωστη (;) πτυχή της ζωής και του έργου του Ρήγα Φεραίου», για το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω τα παρακάτω:

1). Το βιβλίο «Νέος Ανάχαρσις», Βιέννη 1797, εκδόθηκε «παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού». Δεν εκδόθηκε «παρά Ρήγα Φεραίου». Το όνομα σε όλα τα έργα του είναι «Ρήγας Βελεστινλής». Πρέπει να σεβαστούμε το όνομά του. Σχετικά παραπέμπουμε στη μελέτη μας «Ονομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000.

2). Ο αρθρογράφος αρχίζει με τη φράση «Δεν ξέρω αν οι φίλοι και ερευνητές της ζωής και του έργου του Ρήγα Φεραίου είναι σε θέση να κατέχουν κάτι πολύ σπουδαίο….». Όταν κάποιος δεν «ξέρει» τότε προσπαθεί να μάθει. Είναι βασικό στοιχείο της επιστημονικής δραστηριότητας. Ετσι ο αρθρογράφος σας, ο οποίος υποθέτω ότι κατοικεί στο Βόλο, θα έπαιρνε απάντηση στο ερώτημά του, πριν γράψει το άρθρο, αν θα μελετούσε τον «Νέο Ανάχαρσι», απευθυνόμενος στις σχετικές Βιβλιοθήκες του Βόλου (Πανεπιστημίου, ΔΗΚΙ, «Τριών Ιεραρχών, Λαϊκής Βιβλιοθήκης) στις οποίες θα έβλεπε την αναστατική επανέκδοσή μας, με ευρετήριο και σχόλια. Μάλιστα έχουμε επανεκδώσει σε ιδιαίτερη έκδοση τα «Εισαγωγικά στον Νέο Ανάχαρσι του Ρήγα Βελεστινλή», Αθήνα 2009, η οποία έκδοση βρίσκεται και στο διαδίκτυο.

3). Επίσης, επισημαίνεται ότι το 1797 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος με τίτλο «Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα» από τον Σύντροφο του Ρήγα, Γεώργιο Σακελλάριο, και ο τέταρτος από τον Ρήγα Βελεστινλή. Ωστόσο, και ο τέταρτος του Ρήγα, και όχι  «εκτός του 4ου τόμου», όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, κατασχέθηκε από την Αυστριακή Αστυνομία μετά τη προδοσία και σύλληψη του Ρήγα. Βλ. Κων. Αμάντου, «Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή», Αθήνα 1930, επανέκδοση από την  Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, επιμ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Αθήνα 1997, σελ. 35.

Θα συνιστούσα, καταλήγοντας, στον κ. Στραβέλη να κάνει τον κόπο να μελετήσει τα εισαγωγικά κείμενά στην έκδοση του «Νέου Ανάχαρσι». Εκεί θα βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματά, τα οποία ακαίρως διετύπωσε, και έτσι «θα νιώσει ηθική ικανοποίηση» πως ήδη έχει γίνει η «τεκμηριωμένη έρευνα».

Με εκτίμηση

Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος,

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας

Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Το δημοσιευμύνο άρθο του κ. Θωμά Στραβέλη στον «Ταχυδρόμο»Βόλου, 8-4-2016