Εκμετάλλευση του οράματος του Ρήγα από την ΜΚΟ «Η Χάρτα του Ρήγα»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ

Έτος ιδρύσεως 1987

Μιλτιάδου 3, 14562 Κηφισιά

Τηλ. 210-8011066

21-2-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Εκμετάλλευση του οράματος του Ρήγα από την ΜΚΟ «Η Χάρτα του Ρήγα»

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα στους σκοπούς έχει τη μελέτη και προβολή του έργου του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798). Εχει επανεκδώσει  την  «Χάρτα της Ελλάδος» καθώς και όλα τα έργα του για πρώτη φορά ολοκληρωμένα με ευρετήρια και σχόλια. Εχει διοργανώσει 6 Διεθνή Συνέδρια για τον Ρήγα και τη γενέτειρά του, εκδίδοντας τους πολυσέλιδους αντίστοιχους τόμους των πρακτικών τους. Παράλληλα έχει μεταφράσει και εκδώσει το Σύνταγμα του Ρήγα σε 10 γλώσσες Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές.

Με την ΜΚΟ  Διαβαλκανικός Πολιτιστικός Φορέας «Η Χάρτα του Ρήγα», η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα δεν έχει καμία σχέση ούτε είχε συνεργασία μαζί του όταν της ζητήθηκε να συμμετάσχει στη διαβαλκανική εκπομπή που διοργάνωσε και παρουσιάστηκε από την κρατική τηλεόραση στις 15 Ιανουαρίου 2001 και τούτο διότι είχαμε πληροφορηθεί από φίλο Βούλγαρο καθηγητή ότι η ΜΚΟ «Χάρτα του Ρήγα» είχε χρηματοδοτηθεί με πεντακόσια εκατομμύρια δρχ., στοιχείο που μας έκανε να υποψιαστούμε πως χρησιμοποιούσαν τον Ρήγα για ίδιον όφελος. Κάτι που τώρα αποδεικνύεται.

Με πίστη στο έργο του Ρήγα, η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα προσπαθεί να διαδώσει τα έργα του, τα πανανθρώπινα ιδανικά του, με τις ισχνές καθαρές οικονομικές δυνάμεις της και με την ανιδιοτελή προσφορά των μελών και φίλων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.