Ζ ΄Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 6-8 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το

Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγα»,Βελεστίνο, 6-8 Οκτωβρίου 2017

12-10-2017

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» κατά το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου 2017 στη γενέτειρα του Ρήγα, το Βελεστίνο, με τη συμμετοχή ογδόντα επιστημόνων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό για τα τρία γνωστικά αντικείμενα του Συνεδρίου, τις αρχαίες Φερές, το νεότερο Βελεστίνο και τον Ρήγα Βελεστινλή. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link annunriihen

Για τις  αρχαίες Φερές παρουσιάστηκαν από τους αρχαιολόγους τα αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα των ανασκαφικών ερευνών τους κατά την τελευταία πενταετία, και για το νεότερο Βελεστίνο αναφέρθηκαν πολλά νέα στοιχεία για την τοπική ιστορία του Βελεστίνου και γενικότερα της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Οι περισσότερες ανακοινώσεις του Ζ΄ Συνεδρίου αναφέρονταν στη μεγάλη μορφή του Ρήγα Βελεστινλή. Προστέθηκαν καινούργια ιστορικά στοιχεία για το πρότυπο του βιβλίου «Φυσικής απάνθισμα», καθώς και για τη συσχέτιση του Συντάγματος του Ρήγα με τα Συντάγματα της Επαναστάσεως του 1821. Μερικές ανακοινώσεις είχαν ως αντικείμενο τη «Χάρτα της Ελλάδος», καθώς και τα άλλα έργα του Ρήγα. Ιδιαίτερα σε μερικές ανακοινώσεις έγινε αναφορά στην απήχηση που έχουν τα μηνύματα του Ρήγα στα Σχολικά Εγχειρίδια.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση τιμήθηκε και ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου κ. Αστέριος Αστερίου για το σημαντικό συγγραφικό του έργο και τη συμμετοχή του στα Διεθνής Συνέδρια της Επιστημονικής Εταιρείας. Διανεμήθηκε και έντυπο με τα σχετικά δημοσιεύματά του.

Παράλληλα, γιορτάστηκε η συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την έναρξη των Διεθνών Συνεδρίων καθώς και από την ίδρυση της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα (1987-2017), για τα οποία εκδόθηκε σχετικό έντυπο με το πλούσιο έργο της κατά την παρελθούσα τριακονταετία και έγινε σχετική αναφορά στην εναρκτήρια και την καταληκτήρια συνεδρίαση.

Το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» διοργανώθηκε σε συνεργασία του  Δήμου Ρήγα Φεραίου με την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα. Στόχος τώρα είναι σύντομα να εκδοθούν τα Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου με όλα τα καινούργια ιστορικά στοιχεία, ώστε να δοθούν στη δημοσιότητα και να γίνουν κτήμα της επιστημονικής κοινότητας και γενικότερα του φιλομαθούς κοινού.

Χωρίς κατηγορία

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
Comments are closed.