Περί Ρήγα Βελεστινλή, επιστολή στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Εφημ. «ΕΣΤΙΑ»

Αμερικής 9

Αθήνα 106 72

(Δημοσιεύθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2015,
αρ. φύλλου 40137, σελ. 12)

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, 

Στο φύλλο 40121 (Σάββατο, 4 Απριλίου 2015) της εγκρίτου εφημερίδος σας δημοσιεύθηκε το εκτενές ενημερωτικό άρθρο για τον Ρήγα Βελεστινλή του Διδάκτορα της Νομικής κ. Γεωργίου Γραμματίκα. Θα θέλαμε σχετικά να παρατηρήσουμε:

1). Το Βελεστίνο δεν βρίσκεται  «κοντά στην αρχαία ελληνική πόλη των Φερών», αλλά είναι ακριβώς πάνω στις αρχαίες Φερές. Γι’ αυτό και συνεχώς έρχονται αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις σωστικές εργασίες στα προς ανοικοδόμηση οικόπεδα, όπως για παράδειγμα μυκηναϊκοί τάφοι, μέρος του αρχαίου τείχους των Φερών στον κεντρικό δρόμο του Βελεστίνου.

2). Σχετικά με το πραγματικό όνομα του Ρήγα Βελεστινλή έχει πλέον ξεκαθαριστεί. Ανέγραφε στα έργα του «Ρήγας Βελεστινλής Θετταλός». Η αναφορά στο δημοσίευμα ότι «Κατά μερικούς το πραγματικό του όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής»  δεν πρέπει να γίνεται τώρα μετά τις έρευνες για το ανιστόρητο «Αντώνιος Κυριαζής». Έχει διαγραφεί πλέον από τα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού μετά την προσκόμιση της σχετικής ιστορικής βιβλιογραφίας. Μπορεί κανείς να δει τη σχετική μονογραφία μας «Ονομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή, έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000. Προσθέτουμε ότι μαθητής ακόμη ο Ρήγας στη Σχολή της Ζαγοράς, (εκεί μαθήτευσε, δεν έχουμε στοιχεία για άλλα μέρη, που ατεκμηρίωτα αναγράφονται), σημειώνει το όνομά του «Ρήγας»το σε βιβλίο αρχαίων γεωγράφων, έκδοση Βασιλείας1561, το οποίο τώρα απόκειται στην Εθνική Βιβλιοθήκη μας και ο ιστορικός Λέανδρος Βρανούσης έχει κάνει σχετική αναφορά στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» το 1992.

3). Η αναφορά  στον όρο «Ομοσπονδία» δεν έχει καμμία βάση στο στρατηγικό σχέδιο του Ρήγα. Η ομοσπονδία προϋποθέτει ήδη συγκεκριμένες κρατικές οντότητες, οι οποίες τότε δεν υπήρχα. Υπήρχε μόνο η Οθωμανική αυτοκρατορία, την οποία ο Ρήγας με το επαναστατικό σχέδιο ήθελε να γκρεμίσει και στη θέση της να δημιουργήσει τη δημοκρατική αντιπροσωπευτική πολιτεία του, στην οποία όλοι οι λαοί «χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και γλώσσης» θα ζουν σύμφωνα με τη «Νέα Πολιτική Διοίκηση».

Καταλήγοντας αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα έχει διοργανώσει έξι διεθνή συνέδρια για τον Ρήγα και τη γενέτειρά του (το έβδομο θα γίνει το 2017), έχει επανεκδώσει τα ολοκληρωμένα Άπαντα  του Ρήγα με ευρετήρια και σχόλια καθώς και το 2007 σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM) και έχει μεταφράσει και εκδώσει το Σύνταγμα του Ρήγα σε δέκα γλώσσες, Βαλκανικές και ευρωπαϊκές, αποστέλλοντας αντίτυπά τους σε χίλιες και πλέον βιβλιοθήκες εκατόν πενήντα κρατών.

Με τιμή 

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης

Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα