Το Σύνταγμα του Ρήγα σε 10 γλώσσες

 1. (ΑΓΓΛΙΚΑ) Rhigas Velestinlis, Revolutionary Scripts.(Revolutionary Proclamation-Human Rights-The Constitution-Thourios). Translation Vassilis K. Zervoulakos. Editor and Introduction D. Karaberopoulos. Publication Scientific Society of Studies Pheres-Velestino-Rhigas, Athens 2003.
  Book in PDF 
 2. (ΓΑΛΛΙΚΑ) Rhigas Velestinlis, Les Revolutionnaires.(La Declaration revolutionnaire, Les Droits de l’Homme, La Constitution et Le Chant de guerre.). Traduction M. Dimitris Pantelodimos. Edition and Introduction D. Karaberopoulos. La Societe Scientifique des Etudes sur Pheres – Velestino – Rhigas, Athenes 2002.
  Book in PDF
 3. (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) Rhigas Velestinlis, Die revolutionsschriften (Proklamation der Revolution, die Menschenrechte, die Verfassung, Thurios) Ubersetzung: Antonios Gavalas, Kurt Bremer. Einfuhrung, Herausgeber: Dimitrios Karaberopoulos, WISSENSCHAFTLICHE STUDIENGESELLSCHAFT, Pheres – Velestino – Rhigas, Athen 2010.
  Book in PDF
 4. (ΙΤΑΛΙΚΑ) Rigas Velestinlis, SCRITTI RIVOLUZIONARI, (MANIFESTO RIVOLUZIONARIO, I DIRITTI DELL’UOMO, LA CONTITUZIONE, THURIOS), Premessa di D. Karamberopoulos. Traduzione, introduzione e cura di Lucia Marcheselli Loukas, Societa Scientifica di Studi, FERE-VELESTINO-RIGAS, Atene 2006.
  Book in PDF
 5. (ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ) Rigas Velestinlis, SCRIERI REVOLUTIONARE, PROCLAMATIA REVOLUTIONARA DREPTURILE OMULUI CONSTITUTIA THURIOS, TRADUCERE: Cristina Bacanu, Ion Brad, PREFATA: Dimitrios Karamberopoulos, BIBLIOGRAFIE SELECTIVA: Elena Lazar, Maria Rafaila, EDITOR: Dimitrios Karamberopoulos. SOCIETATEA STIINTIFICA DE STUDII FERAI-VELESTINO-RIGAS ATENA 2009.
  Book in PDF
 6. (ΑΛΒΑΝΙΚΑ) RIGA VELESTINLI, IDETE KRYENGRITESE, PROKLAMATA KRYENGRITESE TE DREJTAT E NJERIUT, KUSHTETUTA, MARSHI LUFTARAK, Parathenia: Dr. Dhimitrios Karaberopullos, Shqiperoi: Thoma Nikuli, SHOQERIA SHKENCORE E STUDIMIT, FERON – VELESTINU – RIGA, ATHINE 2007.
  Book in PDF
 7. (ΙΣΠΑΝΙΚΑ) RIGAS VELESTINLIS, LOS ESCRITOS REVOLUCIONARIOS, PROCLAMA REVOLUCIONARIA LOS DERECHOS DEL HOMBRE LA CONSTITUCION THOURIOS – CANTO DE GUERRA
  Book in PDF
 8. (ΡΩΣΙΚΑ) RIGAS VELESTINLIS, Revolutionary Scripts.(Revolutionary Proclamation-Human Rights-The Constitution-Thourios).
  Book in PDF
 9. (ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ) RIGAS VELESTINLIS, Revolutionary Scripts.(Revolutionary Proclamation-Human Rights-The Constitution-Thourios).
  Book in PDF
 10. (ΣΕΡΒΙΚΑ) RIGAS VELESTINLIS, Revolutionary Scripts.(Revolutionary Proclamation-Human Rights-The Constitution-Thourios).
  Book in PDF