ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας.

21 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας.

Ιστορία-Αρχαιολογία Λαογραφία περιοχής Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Βελεστίνο, 6-8 Οκτωβρίου 2017

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των επιστημόνων, οι οποίοι θα ανακοινώσουν τα καινούργια στοιχεία για τις τρεις θεματικές ενότητες του Ζ΄ Διεθνούς Συνέδριου, για τον Ρήγα και τη γενέτειρά του, της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο συμμετέχουν 84 επιστήμονες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία και Κύπρο) και προέρχονται από πολλά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα.

Οι μισές και πλέον ανακοινώσεις (48 τον αριθμό) αναφέρονται στη μεγάλη φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798). Εξετάζονται τα έργα του, η εποχή του, η επίδραση του σημαντικού έργου του, η παρουσίασή του στα σχολικά βιβλία καθώς και άλλες επιδράσεις του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ετοιμαζόμενο Λεξικό του Ρήγα, με το οποίο θα αναδειχθεί ο γλωσσικός και γραμματολογικός πλούτος του Ρήγα.

Για την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Βελεστίνου θα γίνουν 17 ανακοινώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τοπωνύμια του Ριζομύλου και Μ. Περιβολακίου. Για τις αρχαίες Φερές θα γίνουν 8 ανακοινώσεις, στις οποίες θα παρουσιαστούν τα  καινούργια ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες.

Το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Βελεστίνο από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 και διοργανώνεται από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και θα αποτελέσει σημαντικό επιστημονικό και πολιτιστικό γεγονός για την περιοχή.

 

Συνέδρια

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
Comments are closed.