Ζ’ Συνέδριο

Ανακοίνωση για τα Πρακτικά του Ζ’ Συνεδρίου

Ζ' Συνέδριο Read more

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας.

21 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας. Ιστορία-Αρχαιολογία Λαογραφία περιοχής Δήμου Ρήγα Φεραίου» Βελεστίνο, 6-8 Οκτωβρίου 2017

Ζ' Συνέδριο, Συνέδρια Read more

Ζ ΄Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 6-8 Οκτωβρίου 2017

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ζ' Συνέδριο, Συνέδρια Read more